הכנת תחמיצים לענפי הבקר

חברת רותם המוכרת בארץ מזה עשרות שנים, מתמחה בעיקר בהכנת תחמיצים במרכזי המזון, וברפתות ובקיבוצים, מלווים את הקציר מהשדה ועד לבורת באתר, שקילות, דגימות, הידוק על פי הצורך וכיסוי התחמיץ ע"י תאית ניילון, השארת האתר (בור התחמיץ נקי מכל שאריות או פסולת אחרת). מעבר לכך מתבצעות עבודות הובלה, פריקה וסידור חבילות קש ושחת. ע"י מעמיסים טלסקופיים 14-17 מטר, כמו כן כיסוי השחת לקראת החורף.