מכירת כלים יד שנייה

חברת רותם מוכרת / רוכשת / כלים מיד שנייה אשר סיימו עבודות במרכזי המזון או בחקלאות, כלים שמורים במיוחד עם כל התוספות ולאחר בדיקה, טיפול יסודי, לפני מסירתו לקונים, ניתן לחלק עד 50 אחוז או בתשלום בפריסה בשיק'ים דחויים, לאחר בדיקתם!