מתן כלי חלופי לכל תקופה

כלי חלופי באותה סדרת גודל כולל מערכת ריתום מהיר, כף + מזלג + מזלג לבלות, כלי תקין שמור ומסודר ותוך זמן קצר מאוד מרגע בקשה או הזמנה. ולכל תקופה בה הכלי שלכם נמצא בתיקון אצלכם, אצל היבואן או אצלנו במוסך.