עבודות צנרת + פיתוח והקמת מסלעות

עבודות חפירה ותשתיות קווי מים ותקשורת | תוכנית חצרות וגינון כולל אספקת חומרים וביצוע | מסלעות קירות תמך וגידור | קידוחי בורות/הכנה לתשתית גדרות | עבודות אספלט ובטון כולל תוכנית מהנדס | אספקת חומרי מילוי (אדמה + מצעים + בזלת) | פינוי פסולת ברמעס/השכרת מכולות לפינוי | ניקוי לולים, רפתות ודירי צאן/מפתמות וכל הנדרש בתחום החקלאות | שבירת/חיתוך אבן ובטון ע"י פטיש/מסור | פינוי והעתקת מטעים.