עבודת רותם במספנות ישראל בע"מ.

חברת רותם טרקטורים וציוד מבצעת ומפעילה 28 כלים ברוב עבודות הנדרשות בנמל מספנות ישראל ומזה כ 13 שנים ברציפות!!!
השירותים כוללים פינוי אוניות המובילות סחורות מחו"ל למספנות ישראל.  ע"י: שופלים בגדלים שונים / בובקטים לניקיון האוניות והרציפים / מעמיסים טלסקופיים להרמה בגובה / מחפר זחלי המצויד בזחלי גומי, לתוך האוניה להורדת חומרים הצמודים לקיר מהגובה לרצפת האוניה.
כמו כן מספקת החברה לנמל המספנות עובדי ידיים (עולים חדשים מברזיל) המשמשים כסוורים / נהגים לגוררי הנמל.
יש לציין כי החברה מעסיקה בנמל מזה 4 שנים 9 סוסים גוררי נמל מיוחדים אשר מובילים את הברזל מהאוניה לחצרות ומחסני הברזל בנמל מספנות ישראל.
ממש בעת הזו קיבלה החברה דרישה / בקשה להוספת 5 משאיות כולל נגררים להגדלת התפוקה וההספקים היומיים בענף השינוע לייבואן הראשי בישראל!!!